zaterdag 27 augustus 2016

Wiebes: naheffing loonbelasting verhalen op zzp’er er geen probleem

Bron:nieuwsbrief Zipconomy 25.8.2016
Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft geen bezwaar bij artikelen uit contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (bijvoorbeeld in modelovereenkomsten Wet DBA), waarin opdrachtgevers vastleggen dat ze eventuele naheffingen loonbelasting verhalen op zelfstandigen. Dat antwoordt hij op Kamervragen gesteld door Mei Li Vos. Vos (PvdA) stelde de vragen naar aanleiding van nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten van de Persgroep waarin dergelijke artikelen staan. Dit soort verhaalartikelen komen overigens regelmatig voor in modelovereenkomsten in het kader van de Wet DBA.

Verhaal loonheffing
Wiebes stelt dat verhaalsbepalingen niet ongebruikelijk zijn:  “Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is (geweest) en een opdrachtgever met betrekking tot die  arbeidsrelatie te maken krijgt met een naheffing van loonheffingen, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. Dit deel van de heffingen dient immers door ....

BO kräver lag med totalstopp för barnäktenskap - och att det kriminaliseras i brottsbalken

Källa: nyhetsbrev DagensJuridik 206-08-26
Totalförbjud äktenskap för personer under 18 år - och kriminalisera barnäktenskap i brottsbalken. Det kräver barnombudsmannen i en skrivelse till regeringen.

Dagens Juridik rapporterade i april att barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd eftersom handläggarna i många fall inte vet vad de ska göra - och inte följer de rutiner som finns. 

132 identifierade fallRapporten från Migrationsverket hade identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet - 129 flickor och 3 pojkar. Men det konstaterads också att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige än de som hade identifierats. Som Dagens Juridik också rapporterat kan barnäktenskap med personer mellan 15 och 18 år erkännas i Sverige enligt bland annat "lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap".
Barnombudsmannen vill nu bland annat att den lagen ändras så att inga äktenskap som ingåtts av personer under 18 år överhuvudtaget erkänns i Sverige.
En sådan ändring skulle enligt BO stämma överens med FN:s barnkonvention och kvinnokonvention samt FN:s utvecklingsmål "Agenda 2030".  

vrijdag 19 augustus 2016

Framtidens entreprenörer skolas i Strängnäs

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 27.7.2016
JOBB FÖR UNGA Sverige är beroende av företagsamma människor, såväl idag som i framtiden. Det har man tagit fasta på i Strängnäs. Ung Företagsamhet är sedan länge etablerat i kommunen och från och med i år medverkar man i projektet Roligaste Sommarjobbet, som första sörmländska kommun.
Roligaste Sommarjobbet går ut på att ungdomar får, med ett litet startkapital, bli företagare under en sommar och tjäna pengar på sina egna affärsidéer.
Alexander Brännkärr är grundare av Roligaste Sommarjobbet och började sin entreprenörsbana som UF-företagare under gymnasietiden. Tillsammans med en vän startade han Roligaste Sommarjobbet som ett lokalt projekt i Uppsala år 2009 och i sommar anordnas programmet för åttonde året i rad, i kommuner över hela landet.
– Vi ville ge ungdomar i vår egen ålder möjlighet att prova på ...

donderdag 4 augustus 2016

‘Spoorsector verliest marktaandeel aan zelfrijdend wegtransport’

Bron: nieuwsbrief SpoorPro.nl 4.8.2016
De spoorgoederensector moet de komende jaren flink kosten reduceren en kwaliteit verhogen.  Als spoorvervoerders niet snel innoveren, dan zullen zij op termijn 20 tot 30 procent van hun marktaandeel kwijtraken aan het wegtransport. Deze sector maakt op dit moment vergaande stappen op het gebied van de zelfrijdende technologie. In 2030 kunnen vrachtwagens volledig autonoom rijden en de concurrentie aangaan met het spoorvervoer. Dat zei Thomas Steffens van Boston Consulting Group op de UIC Global Rail Freight Conference in Rotterdam.

Zijn presentatie had als titel ‘Will the driverless truck derail the freight train?’, oftewel ‘Zal de zelfrijdende vrachtwagen de goederentrein laten ontsporen?’

 “De zelfrijdende technologie zal de spoorsector ontwrichten, tenzij de spoorsector tijdig haar kosten flink reduceert en de kwaliteit aanzienlijk verbetert”, aldus Steffens. “Dat kan onder meer door condition based maintenance, beter aansluiting tussen de operatie en onderhoud, intelligentere inkoop en planning van reserve-onderdelen en koppeling van salarisontwikkeling aan productiviteitsgroei.”

Autonome vrachtwagens
In 2020 zullen autonome vrachtwagens worden geïntroduceerd en ...

maandag 1 augustus 2016

Miljonregn över skånsk turism

Källa: nyhetsbrev Sydsvenskan 27 juli 2016
Högsommar och högsäsong för skånsk turism. Två nya miljonsatsningar ska få den skånska besöksnäringen att blomstra.

– Vi är jätteglada. Det är finessen med sådana här bidrag, att det möjliggör projekt som inte ryms i ordinarie verksamhet, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.
Hon tillbringar sommaren på familjens bed & breakfast i Gnalöv på Österlen. För turistande vänner visar hon gärna Ales stenar eller Wanås slott.
Vilken är den snabbast växande näringen inom skånsk turism?
– Det måste vara restaurangsidan. Det poppar upp kaféer och krogar överallt, vilket skapar mycket arbetstillfällen. I de större städerna har det också vuxit rejält på hotellsidan, säger hon.
Nu kan branschen växa ännu mer:
12 EU-miljoner fördelas mellan Skåne och Blekinge för att utveckla kompetensen inom jämställdhet och digitalisering.

Ytterligare 40 miljoner kronor, där Skåne får drygt åtta miljoner, kommer från Tillväxtverket. Pengarna ska bland annat användas till att utveckla nya produkter och tjänster baserade på cykel- och vandringsleder.
– Vi har en stor utmaning med upplevelsebiten, att ... 

zondag 24 juli 2016

Zo bedot u uw brein om gezonder te eten

Bron: nieuwsbrief Knack.be 20.7.2016
Via enkele eenvoudige ingrepen kan u grote veranderingen aanbrengen die een invloed op uw verzadigingsgevoel hebben. Wij geven u alvast 4 tips. 

1. Zet uw hersenen op het verkeerde been
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een kleiner servies ervoor zorgt dat onze hersenen gaan geloven dat we juist meer gaan eten, zo schrijft The Guardian. Dat is een psychologisch fenomeen dat het best kan worden uitgelegd aan de hand van de 'Delboeuf-illusie'. Wanneer je twee identieke porties voedsel op een groot bord en een klein bord legt, zal de portie op het grote bord kleiner lijken en vice versa. Onze hersenen worden om de tuin geleid, ook al weten we dat het om dezelfde porties gaat.

De Delboeuf-illusie: de context waarin we iets zien, nemen we mee in onze waarneming.

De Delboeuf-illusie: de context waarin we iets zien, nemen we mee in onze waarneming. © Wikipedia
Ook het serveren van maaltijden in een kommetje in plaats van op een bord geeft het voedsel een grotere volume en diepte, wat onze hersenen doet vermoeden dat er meer is dan daadwerkelijk het geval.
Recent onderzoek duidt ook aan dat het gewicht van het bestek ...